dimarts, 7 de gener de 2014

[CAS] Algunos consejos para elegir el vigilabebé


 En función de si vives en un piso o en una casa, de si tienes uno o varios niños, las necesidades ante la elección de un vigilabebé serán diferentes:
 • Si vamos a utilizar el vigilabebé ocasionalmente o la habitación del bebé está próxima a la nuestra, un modelo simple de un alcance de 300 m a 500 m será suficiente.
 • Si vivimos en un edificio donde muy probablemente estaremos rodeados de otras familias que utilicen también vigilabebés, nos convendrá elegir un vigilabebé con varios canales que permitan encontrar siempre un canal libre y así evitar problemas de interferencias.
 • Si residimos en una casa o la habitación del bebé está alejada, será muy importante que el  modelo de vigilabebé tenga un alcance cercano a los 1.000 m. De este modo se garantizará una vigilancia perfecta de nuestro bebé.
 • Si tenemos gemelos o hijos de edades cercanas, nos puede resultar muy útil escoger un modelo de vigilabebé que permita incorporar varios emisores y un solo receptor, como el modelo Digital Green de BABYMOOV.


¿Qué conviene saber sobre la seguridad del bebé?
 • Cada vez hay más estudios que demuestran una directa relación entre la exposición a las ondas electromagnéticas y la aparición de problemas de salud.
 • Está demostrado que los bebés son mucho más sensibles a las ondas electromagnéticas, debido a que su cerebro, todavía en desarrollo, absorbe un 60% más de ondas que el cerebro de un adulto.
 • Renuncie a los vigilabebés que emiten ininterrumpidamente. Es muy recomendable que el modelo a elegir disponga de la función VOX, puesto que de este modo el vigilabebé sólo se activará cuando el bebé emita algún ruido.
 • BABYMOOV es la marca nº 1  de vigilabebés en Francia, puesto que desde 2008 están comercializando vigilabebés de baja potencia, los cuales emiten hasta 33 veces menos ondas electromagnéticas que la mayoría de modelos del mercado.
 • La nueva tecnología del vigilabebé BABYMOOV DIGITAL GREEN, con función VOX, función walkie-talkie, alcance de 800m y posibilidad de conectar 2 emisores, le convierten en la elección más segura para nuestro bebé.
 • Todos los productos BABYMOOV tienen garantía de por vida registrándote en su página web www.service-babymoov.com

[CAT] Alguns consells per escollir el vigilabebé


En funció de si vius en un pis o en una casa, de si tens un o diversos nens, les necessitats davant l'elecció d'un vigilabebé seran diferents:

 • Si anem a utilitzar el vigilabebé ocasionalment o l'habitació del nadó està pròxima a la nostra, un model simple d'un abast de 300m o 500m serà suficient.
 • Si vivim en un edifici on molt probablement estarem envoltats d'altres famílies que utilitzin també vigilabebés, ens convindrà triar un vigilabebé amb diversos canals que permetin trobar sempre un canal lliure i així evitar problemes d'interferències.
 • Si residim en una casa o l'habitació del nadó està allunyada, serà molt important que el model de vigilabebé tingui un abast proper als 1.000m. D'aquesta manera es garantirà una vigilància perfecte del nostre nadó.
 • Si tenim bessons o fills d'edats properes, ens pot resultar molt útil escollir un model de vigilabebé que permeti incorporar diversos emissors i un sol receptor, com el model Digital Green de BABYMOOV.


Què convé saber sobre la seguretat del nadó?
 • Cada vegada hi ha més estudis que demostren una relació directa entre l'exposició a les ones electromagnètiques i l'aparició de problemes de salut.
 • Està demostrat que els nadons són molt més sensibles a les ones electromagnètiques perquè el seu cervell, encara en desenvolupament, absorbeix un 60% més d'ones que el cervell d'un adult.
 • Renunciï als vigilabebés que emeten ininterrompudament. És molt recomanable que el model a triar disposi de la funció VOX, ja que d'aquesta manera el vigilabebé només s'activarà quan el nadó emeti algun soroll.
 • BABYMOOV és la marca número 1 de vigilabebés a França, ja que des de 2008 estan comercialitzant vigilabebés de baixa potència, els quals emeten fins a 33 vegades menys ones electromagnètiques que la majoria de models del mercat.
 • La nova tecnologia del vigilabebé BABYMOOV DIGITAL GREEN, amb funció VOX, funció walkie-talkie, abast de 800m i possibilitat de connectar 2 emissors, el converteixen en l'elecció més segura per al nostre nadó.
 • Tots els productes BABYMOOV tenen garantia de per vida registrant-te a la seva pàgina web www.service-babymoov.com

divendres, 3 de gener de 2014

¡Descuentos "flash" para los dos primeros domingos del 2014!Iniciamos el año con los mejores precios en MIMAM. Abrimos los domingos 5-1-14 (10.00-14.00h) y 12-1-14 (10.00-14.00hy de 17.00-19.00h).

Se aplicarán descuentos "Flash" sólo estos dos días, no os lo podeis perder. Descuentos en sacos, ropa, bolsos, cunas de viaje, juguetes, coches, sillas de coche (consultar marcas y promociones).


Iniciem l’any amb els millors preus a MIMAM. Obrim els diumenges 5-1-14 (de 10.00-14.00h) i 12-1-14 (de 10.00-14.00h i de 17.00-19.00h). 

S’aplicaran descomptes “Flash” només aquests dos dies, no us ho podeu perdre. Descomptes en sacs, roba, bosses, bressols de viatge, joguines, cotxes, cadires de cotxe (consulteu marques i promocions).
[CAT] Què puc regalar per Reis??


A Mimam Barcelona et donarem algunes idees de possibles regals per aquests reis, segur que encertaràs!

En temes de decoració et recomanem els punts de llum de la marca Pabobo, amb ells els més petits dormiran sense pors i relaxats. Aquesta marca francesa treballa amb uns dissenys originals que combinen la decoració i el joc a la perfecció.

Si el regal és per a una futura mare, lo últim és la Bellybola musical


En el cas de ser per a uns avis què millor que el marc de fotos Kiddzcast per guardar per sempre el primer any del nét en imatges

Per al germanet gran que li ha vingut la competència una motxileta Skip Hop ben animada. Són lo últim en motxilles infantils, pràctiques, divertides i molt funcionals.

Si el regal és per a un nadó de més de 2 mesos et recomanem les mantes d’activitats on el nadó experimenta amb els colors, textures, moviments… es diverteix i aprèn al mateix temps.

I si busques un regal més genèric per a un nadó et presentem el pack d’Aden+Anais el nou estoig regal amb tot el que necessites; dues muselines, un dudu de muselina, una babetes i una muselina més petita, en una caixa regal molt maca

Deixeu que us ajudem a triar el regal que millor pugui encaixar les vostres necessitats. A Mimam Barcelona us oferim els millors consells i solucions, a més tindrem obert el proper dia 5 de gener de 10h a 14h per si apures amb les teves compres.

[CAS] ¿Qué puedo regalar para Reyes?En Mimam Barcelona te daremos algunas ideas de posibles regalos por estos reyes, ¡seguro que acertarás!

En temas de decoración te recomendamos los puntos de luz de la marca Pabobo, con ellos los más pequeños dormirán sin miedos y relajados. Esta marca francesa trabaja con unos diseños originales que combinan la decoración y el juego a la perfección.


Si el regalo es para una futura madre, lo último es la Bellybola musical.


En el caso de ser para unos abuelos que mejor que el marco de fotos Kiddzcast para guardar para siempre jamás el primer año del nieto en imágenes

Para el hermanito mayor que le ha venido la competencia una mochilita Skip Hop muy animada. Son lo último en mochilas infantiles, prácticas, divertidas y muy funcionales.

Si el regalo es para un bebé de más de 2 meses te recomendamos las mantas de actividades donde el bebé experimenta con los colores, texturas, movimientos… se divierte y aprende al mismo tiempo.

Y si buscas un regalo más genérico para un bebé te presentamos el pack de Adén+Anais el nuevo estuche regalo con todo el que necesitas; dos muselinas, un dudu de muselina, una babitas y una muselina más pequeña, en una caja regalo muy guapa

Dejad que os ayudamos a elegir el regalo que mejor pueda encajar vuestras necesidades. En Mimam Barcelona os ofrecemos los mejores consejos y soluciones, además tendremos abierto el próximo día 5 de enero de 10h a 14h por si apuras con tus compras.

dijous, 2 de gener de 2014

Què no és aconsellable comprar de segona mà?


En temps de recessió econòmica les vendes dels articles de segona mà han experimentat un notable augment; és lògic, però cal no oblidar certs aspectes. Hi ha articles que desaconsellem totalment la seva compra en el mercat de segona mà. Quins? Sens dubte les cadires de cotxe de qualsevol grup. En comprar un sistema de retenció infantil de segona mà podem trobar-nos amb un article que hagi patit un accident de trànsit.

Cal saber que una cadira de cotxe tot i que externament presenti un estat correcte, pot haver patit microrotures internes que farien que aquest seient no oferís la seguretat necessària en cas d’una segona col·lisió. A més, els grups 0 (des del naixement i fins els 13 kg) al utilitzar-se també fora del cotxe per a passejar amb el nen, reben la radiació solar, la qual cosa amb el pas dels anys acaba per deteriorar les propietats d’absorció d’energia i elasticitat de la pròpia cadira. A més a més, en comprar un seient de cotxe de segona mà podem estar adquirint, sense saber-ho, un article que ja estigui fora de l’actual normativa europea R44/04.Un altre dels articles més comuns en el mercat de segona mà són els cotxets. Lògicament quan una família decideix vendre’s el cotxet és perquè el seu nen/a ja no el fa servir; de promig això sol ser als 3 anys i mig. Per tant, estem parlant d’un cotxet que ja ha patit un desgast considerable i que lògicament ja ha esgotat el seu període de dos anys de garantia. Els cotxets són sens dubte els articles que reben més desgast i que per tant no és gens estrany que passats 4 anys de la compra inicial calgui substituir alguna roda, mecanisme de fre o manillar. I és aquí on ens pot acabar resultant més car el farcit que el gall… Per poc que pugui costar una reparació fàcilment ens pot sortir la ”broma” per uns 100 o 150€. Si tenim en compte que un cotxet de segona mà que tingui un mínim de cara i ulls costa sobre els 300€, al final podem haver pagat uns 400€.

Avui dia podem trobar cotxets nous, amb dos anys de garantia com ara el UPPAbaby Cruz o Babyjogger City Mini per sota dels 500€. 
Vine a Mimam Barcelona i t'assessorarem per fer la millor decisió de compra.

¿Qué no es aconsejable comprar de segunda mano?En tiempo de recesión económica las ventas de los artículos de segunda mano han experimentado un notable aumento; es lógico, pero hace falta no olvidar ciertos aspectos. Hay artículos que desaconsejamos totalmente su compra en el mercado de segunda mano. Qué? Sin duda las sillas de coche de cualquier grupo. Al comprar un sistema de retención infantil de segunda mano podemos encontrarnos con un artículo que haya sufrido un accidente de tráfico.


Hay que saber que una silla de coche a pesar de que externamente presente un estado correcto, puede haber sufrido microroturas internas que harían que este asiento no ofreciera la seguridad necesaria en caso de una segunda colisión. Además, los grupos 0 (desde el nacimiento y hasta los 13 kg) al utilizarse también fuera del coche para pasear con el niño, reciben la radiación solar, lo cual con el paso de los años acaba para deteriorar las propiedades de absorción de energía y elasticidad de la propia silla. Además, al comprar un asiento de coche de segunda mano podemos estar adquiriendo, sin saberlo, un artículo que ya esté fuera de la actual normativa europea R44/04.Otro de los artículos más comunes en el mercado de segunda mano son los cochecitos. Lógicamente cuando una familia decide venderse el cochecito es porque su niño/a ya no lo usa; de promedio esto suele ser a los 3 años y medio. Por lo tanto, estamos hablando de un cochecito que ya ha sufrido un desgaste considerable y que lógicamente ya ha agotado su periodo de dos años de garantía. Los cochecitos son sin duda los artículos que reciben más desgaste y que por lo tanto no es nada extraño que pasados 4 años de la compra inicial haya que sustituir alguna rueda, mecanismo de freno o manillar. Y es aquí donde nos puede acabar resultando más caro… Por poco que pueda costar una reparación fácilmente nos puede salir la ”broma” por unos 100 o 150€. Si tenemos en cuenta que un cochecito de segunda mano que tenga un mínimo de cara y ojos cuesta sobre los 300€, al final podemos haber pagado unos 400€.

Hoy en día podemos encontrar cochecitos nuevos, con dos años de garantía como por ejemplo el UPPAbaby Cruz o Babyjogger City Mini por debajo de los 500€. 
Ven a Mimam Barcelona y te asesoraremos para hacer la mejor decisión de compra.